GreenBio

Rene bæredygtige råvarer

Rene råvarer

Rene råvarer er en forudsætning for at kunne producere gode haveprodukter,

Hos GreenBio har vi gennem flere år oparbejdet et lokalt netværk af leverandører af de forskellige råvarer vi skal bruge. Vi har derfor et indgående kendskab til, hvordan de enkelte råvarer produceres ligesom vi har kunnet stille vores egne krav til forbedring og forædling af råvarerne til de ønskede formål.

Bæredygtige råvarer 

At vores produkter er bæredygtige betyder, at vi fravælger brug af ressourcer som belaster naturen og som ikke kan genskabes i naturen. Det er eksempelvis baggrunden for, at vi ikke anvender spagnum i GreenBios produkter.

Det betyder også at vi i en række tilfælde anvender rene restprodukter, hvor vi genbruger sekundære materialer fra anden produktion. Ved at genbruge restprodukter belaster vi ikke miljøet da disse rester alligevel ville fremkomme som følge af den primære produktion.


Lokale råvarer

At vores råvarer produceres lokalt reducerer transporten og dermed miljøbelastningen ved vores råvarer.